Stadt Dülmen

HIS-Data 666

Daten

Stadt Dülmen
Daten

Zugehörigkeit

-1809 Stadtgericht Dülmen Olfers 1848 S. 82
01.09.1809-1811 Friedensgericht Dülmen -
1811-1813 Mairie Dülmen Almanach Lippe-Dep. 1813 S. 56
18.11.1813-1836 Bürgermeisterei Dülmen Scotti 1842 3, S. 189. - Bahlmann 1893 S. 55
09.07.1836-1974 Kreis Coesfeld (1816) Amtsbl. Reg. Münster 1836 S. 194

Status

- 1802 Stadt (Bt. Münster) Olfers 1848 S. 2
1802-1827Stadt -
1827-1836 Stadt (westlich Münster) Preuß. Ges. Slg. 1827 S. 112
09.07.1836-1856 Amtsbl. Reg. Münster 1836 S. 194
20.03.1856-1887 -
01.04.1887-1974 Stadt (Westfalen 1856) usw. -

Umfang: Änderungen, Fläche, Bevölkerung

Datum Änderung Fläche km² Bevölkerung Belege
beteiligt Art +/- Gesamt +/- Gesamt Art
1498 - - - - - - schatzpflichtige Personen Hartig 1976 S. 205ff.
01.12.1871 - - - 12,39 - 3.776 ortsanwesende Bevölkerungsentwicklung NW 1871-1961 S. 316
01.04.1929 Kirchspiel Dülmen Teileingliederung - - + 100 8.721 Wohn-
Hausdülmen Teileingliederung - 25,38 + 84 8.966 Wohn-
20.09.1948 Kirchspiel Dülmen Teilausgliederung - - - 5 - Wohn-
Kirchspiel Dülmen Teileingliederung - 14,67 - 80 9.292 Wohn-
13.09.1950 - - - 11.638 Wohn-
31.12.1974 - - - 14,67 - 22.702 Wohn- Neugliederung NW 1980 S. 292
01.01.1975 Stadt Dülmen (1975) Ausgliederung - 14,67 - - 22.702 - Wohn-

Beendigung

01.01.1974eingegliedert in Stadt Dülmen (1975) Ges.-VOBl. NW 1974 S. 421

Literatur

Weskamp 1911
Stand: 24. Januar 2004 © Hans-Walter Pries